Programma Congres Code Verantwoordelijk Marktgedrag

7 sep aanmeldknop_congres_2017

Op 16 oktober vindt het congres Code Verantwoordelijk Marktgedrag 2017 plaats bij het Art Centre te Delft. Vanwege de grote belangstelling is het helaas niet meer mogelijk om u aan te melden voor het congres.

Lees verder >

Rijksoverheid gastheer voor tweede ondertekensessie Code Verantwoordelijk Marktgedrag

15 mei ondertekensessie15052017

Op 15 mei jongstleden trapte de heer Weimar (directeur Faciliteiten, Huisvesting en Inkoopbeleid Rijk en tevens CPO Rijk) de tweede ondertekensessie van de Code voor beveiligingsbedrijven af. Het Rijk heeft de Code ondertekend en draagt ook actief bij aan het gedachtegoed ervan. In zijn toespraak ging de heer Weimar in op het spanningsveld uit tussen inbesteden en aanbesteden. Lees het persbericht

Lees verder >

Klachten over koppelverkoop, laagste prijs en vierkantemeterprijzen

30 apr Rob Westerlaken

Koppelverkoop, vele aanbestedingen op basis van de laagste prijs, maar ook gewoon te weinig kennis van schoonmaak om kwaliteitseisen goed in te vullen. Een bloemlezing uit de 45 klachten die de klachtencommissie van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag sinds 2011 binnenkreeg, verwondert. “Dit is nog maar het topje van de ijsberg.”

Lees verder >

Code Verantwoordelijk Marktgedrag gepresenteerd aan de SER

Op uitnodiging van de Sociaal-Economische Raad (SER) presenteerde Code vicevoorzitter Wim Mul op vrijdag 21 april jl. de Code aan de leden van de Raad.

Lees verder >