Wat is de meest marktverantwoorde indexering?

Met de cao-afspraken voor de komende vijf jaar is het goed om stil te staan bij de indexering van de prijzen voor beveiligingsdiensten. In aanbestedingen wordt vaak verwezen naar een CBS-index (vaak de CBS-index Dienstverlening Commerciële Dienstverlening ..’) die niet geheel alle ontwikkelingen van kosten volgt.

 In kosten voor beveiligingsdiensten moeten minimaal betrokken worden de loonontwikkeling en de wettelijke maatregelen. De Codekamer Beveiliging beveelt de navolgende CBS indexering aan; 'Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100), M-N het CBS indexcijfer; Zakelijke dienstverlening, Contractuele loonkosten per uur, Totaal Cao-sectoren'. . Hierin wordt zowel rekening gehouden met stijgingen van de cao-lonen als de wettelijke maatregelen die van toepassing zijn.

< terug naar nieuwsoverzicht